Ad Ponticum

Suspec­tō quid fūre canēs cum, Pon­ti­ce, lātrent Dixis­sent mēlius, sī potuē­re loquī? Hoc car­men ab Thō­mā Cam­piā­nō scrīp­tum 113. car­men ex librō epi­gram­ma­tum ejus…

Fēlix Austria

Bel­la gerant aliī, tū, fēlix Aus­tria, nūbe! Nam quae Mars aliīs, dat tibi dīva Venus. Hoc car­men ab auc­tō­re igno­tō his­to­riam Aus­triae, in quā…

Sapientia Sōcratica

Omnia mē, dum jūnior essem, scī­re putā­bam: Quō scio plūs, hōc mē nunc scio scī­re minus. Hoc car­men ab Jōhan­ne Audo­enō scrīp­tum 195. carmen…

In Gaurum

Per­pe­tuō loque­ris, nec dēsi­nis; idque moles­tum Omni­bus est, et scīs; sed tibi, Gau­re, pla­cēs. Hoc car­men ab Thō­mā Cam­piā­nō scrīp­tum 29. car­men ex librō…

Prophētae, poētae

Illī dē rēbus prae­dī­ce­re vēra futū­rīs; Hī dē prae­ter­itīs dīce­re fāl­sa solent. Hoc car­men ab Jōhan­ne Audo­enō scrīp­tum 31. car­men ex librō prī­mō epigrammatum…