Fābulae

Epistulae fēlis

Hele­na est, quam māter tua tē nōmi­nat. Sciō, nam in ejus mēn­sam scrīp­tō­riam nunc sal­uī, dum abest, spec­tā­vī et per­sua­sum est mihī idem jūs…

Septem corvī

Cui­dam virō sep­tem filiī, sed nul­la fīlio­la adhūc erat, quam­vīs licet dēsī­de­rā­ret. Demum uxor illī ite­rum spem īnfan­tis refē­cit et, quum pepe­ris­set, īnfāns puella…