De nōbīs

Quī Scrīptorēs sunt

Nōs cul­to­rēs Latī­ni­tā­tis in inter­rē­te col­lēc­tī sumus. Con­jun­git stu­dium Latī­nae, sejun­git originēs.

De nōmine

Nōmi­nā­vi­mus Tus­cu­lā­num situm ab domū Cice­rō­nis Tus­cu­lā­nō, ut huic spe­ci­mi­nī Latī­ni­tā­tis reve­ren­tiam praestēmus.

Scrīptorem fierī

Ope­rae nos­trae par­ti­ceps vīs? Bene! Scri­be nūn­tium per con­tāc­tum.

Grātulātiō

Nōbīs grā­tiam haben­dī sunt

  • Tom Uziekal­la (prō pin­gen­do graphicārum)
  • Omnēs scrīp­to­rēs