Index verbōrum

Ver­ba, quae tem­po­re Rōmā­nō inūsī­ta­ta fuē­runt, in hunc indi­cem ascrībitur.

Omnēs | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
6 ver­ba sunt in indice.
Con­ti­nen­tia, ‑ae, f
1. mode­rā­tiō
2. Id, quod ali­quod (vel­ut librum) continet.

Ē‑Pistula, ‑ae, f
Epis­tu­la electrica

Inter­rē­te, inter­rē­tis, n
Rēte com­pu­ta­trō­rum, quod mun­dum conjugat.

Inter­rē­tiā­lis, inter­rē­tiā­le
Inter­rē­te pertinēns

Nexus (inter­rē­tiā­lis), ‑ūs, m
Indi­cium inter­rē­tia­le aut compūtatrāle

Situs inter­rē­t­liā­lis, sitūs inter­rē­t­liā­lēs, m
Col­lēc­tiō pagī­nā­rum in interrēte