Frātrēs Grimm

Septem corvī

Cui­dam virō sep­tem filiī, sed nul­la fīlio­la adhūc erat, quam­vīs licet dēsī­de­rā­ret. Demum uxor illī ite­rum spem īnfan­tis refē­cit et, quum pepe­ris­set, īnfāns puella…